Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Bodelning av fastighet

Det är vanligtvis många saker som ska fördelas vid bodelning. Du och din tidigare partner ska dela upp er gemensamma egendom och en fastighet är ofta en del av den. Bodelning av en fastighet fungerar lite olika beroende på om ni varit gifta eller tidigare varit sambor.

Nedan kommer vi att förklara hur det fungerar i de olika situationerna.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Bodelning av fastighet vid skilsmässa

När ni genomför en bodelning med anledning av skilsmässa ska ert giftorättsgods skriftligen delas upp mellan er. Om ni äger en fastighet som ska säljas kan ni först genomföra försäljningen och därefter fördela eventuellt överskott mellan er, det går också att bodela fastigheten och därefter fortsätta samäga fastigheten och sälja den efter bodelningen är genomförd.

Om någon av er ska ta över en fastighet i bodelningen kan ni räkna ut fastighetens nettovärde genom följande steg:

 1. Bestäm vem av er som ska ta över fastigheten
  Om en av er ska ta över fastigheten i bodelningen är den vanligaste lösningen att den andra blir kompenserad ekonomiskt. Man brukar då utgå från att vardera part ska få hälften av nettovärdet giftorättsgodset, däribland fastigheten. på fastigheten.

 2. Börja med att ta fram fastighetens marknadsvärde.
  Om ni inte känner till fastighetens marknadsvärde, eller inte är överens, kan det vara bra att anlita en mäklare eller värderingsman för att fastställa värdet.

 3. Beräkna sedan den latenta kapitalvinstskatten och ta fram ett fiktivt mäklararvode
  Kapitalvinstskatten är den skatt som kommer behöva betalas när fastigheten säljs. Anledningen till att den latenta skatten räknas av är att den av er som behåller fastigheten kommer att behöva betala skatten vid en framtida försäljning. Den latenta skatten beräknas genom att man från marknadsvärdet drar av kostnader för anskaffning av fastigheten, kostnader för ny-, till- och ombyggnationer samt eventuella kostnader för renovering de senaste fem åren. Avdrag bör även göras för fiktivt mäklararvode. Den av er som tar över fastigheten i bodelningen kommer med allra största sannolikhet att behöva betala mäklararvode vid en framtida försäljning. Det är därför vanligt att man tar hänsyn till detta i bodelningen och drar av kostnaden för ett uppskattat mäklararvode när fastighetens värde i bodelningen räknas fram.

 4. Fastighetens nettovärde inför bodelningen kan nu beräknas
  Nettovärdet beräknas genom att ni från marknadsvärdet drar av den latenta kapitalvinstskatten, ett fiktivt mäklararvode samt drar av eventuella lån som belastar fastigheten.

I de fall fastigheten är någon av parternas enskilda egendom ska den inte ingå i bodelningen.  

Tänk på att det även finns andra aspekter än ovan att ta hänsyn till vid bodelning av en fastighet. Vi råder er därför att kontakta en jurist för rådgivning utifrån er situation.

Bodelning av fastighet vid samboseparation

Ska ni bodela en fastighet vid samboseparation gäller andra regler än vid en skilsmässa. Bland annat finns en tidsfrist att beakta (begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde) och vid en bodelning mellan sambor ingår endast samboegendom.

En fastighet är samboegendom om den;

 • Förvärvats för ert gemensamma bruk oavsett vem av er som köpt fastigheten.
 • Inte är enskild egendom.
 • Inte ingår i ett samboavtal där det står att den är undantagen i en bodelning.

Om er gemensamma bostad utgörs av en fastighet som är samboegendom så kan den bodelas. Är ni överens om att fastigheten ska säljas kan ni först genomföra försäljningen och därefter fördela eventuellt överskott mellan er, det går också att bodela och därefter fortsätta att samäga fastigheten.

Vill någon av er ta över fastigheten i bodelningen går ni igenom samma steg som vid bodelning av fastigheten i samband med skilsmässa. Se punkterna 1-4 ovan.

Om ni har ett samboavtal där det framgår att fastigheten inte utgör samboegendom ska den inte ingå i en bodelning.

Tänk på att det även finns andra aspekter än ovan att ta hänsyn till vid bodelning av en fastighet. Vi råder er därför att kontakta en jurist för rådgivning utifrån er situation.

Bodelning av fastighet – lagfart

Vill ni ändra ägarförhållandena i en fastighet i samband med er skilsmässa behöver ni även ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Den som ska ta över fastigheten ansöker om ny lagfart (i de fall ni båda har stått som gemensamma ägare innan) och bifogar ert bodelningsavtal i original.

Om ni bodelar med anledning av en skilsmässa krävs att bodelningsavtalet är daterat efter det att ansökan om äktenskapsskillnad mottogs av tingsrätten för att bodelningsavtalet ska vara giltigt.

Vi hjälper dig gärna

Har du frågor angående bodelning av en fastighet får du tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon hos oss på Verahill. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.