Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Bodelning
  4. Har jag råd att skilja mig?

Har jag råd att skilja mig?

Oavsett om det är du eller din partner som vill skilja sig kan det innebära att många känslor kommer upp till ytan. Plötsligt vänds tillvaron upp och ner. Innan har ni varit två, och nu står du ensam, även ur ett ekonomiskt perspektiv.

Att skilja sig är att upplösa ett äktenskap genom att en dom om äktenskapsskillnad meddelas av domstol. För dig som har ett registrerat partnerskap, enligt den numer upphävda lagen om registrerat partnerskap, kan man genom ett motsvarande förfarande få en dom som upplöser det registrerade partnerskapet.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Vad kostar det att skilja sig?

För att handläggningen av en skilsmässoansökan ska påbörjas måste en ansökningsavgift om 900 kr betalas in till domstol. Utöver ansökningsavgiften kan det också uppstå andra kostnader t ex om man behöver juridisk hjälp för upprättande av en skilsmässoansökan. I vissa fall behöver man också vidare juridisk rådgivning eller hjälp att företrädas av ett ombud.

Upprättande av din skilsmässoansökan

En skilsmässoansökan är ett juridiskt dokument som du skickar in till tingsrätten. Du kan antingen skriva den själv eller konsultera en jurist som hjälper dig att skriva.

I vissa situationer kan det vara en fördel att få juridisk hjälp att upprätta ansökan. Det kan handla om att du har vissa speciella krav (yrkanden) som ska tas upp i ansökan men är osäker på hur det ska formuleras på rätt sätt. I samband med en ansökan om äktenskapsskillnad kan du t ex ta upp frågor om vårdnad, underhåll, och kvarsittanderätt till bostad, bland annat.

Om du och din partner är överens om att ni ska skiljas och inte har några barn under 16 år kan dom om äktenskapsskillnad meddelas relativt omedelbart efter att ansökan lämnats in till domstol. Är ni oense eller har ett eller flera barn kan det ta längre tid, eftersom det finns en lagstadgad betänketid som domstolen meddelar beslut om. Kostnaden för att upprätta en skilsmässoansökan och grundläggande rådgivning brukar generellt inte handla om många timmar för en erfaren jurist.

Kostnader för juridiskt biträde

Vid en skilsmässa är det vanligt att rutiner man är van vid försvinner. Ibland är det också svårt att enas kring de praktiska bitarna. Om ni inte kommer överens kan du ta hjälp av en jurist. Du lämnar då en fullmakt till juristen att bli ditt ombud. Det innebär att juristen, såsom ditt ombud, kan ha kontakt med din före detta partner direkt, eller genom dennes ombud. På så sätt slipper du diskutera eventuella tvistiga frågorna direkt med ditt ex. Hur stora kostnaderna blir beror på vem du anlitar, hur länge du behöver personens hjälp och var i landet du bor.

Att få juridisk hjälp av någon som är insatt i lagstiftningen och vet hur det går till kan vara en lättnad. Du får en stöttepelare som kan vägleda dig genom processen.

Det är viktigt att veta att du står för kostnaden själv om du väljer att anlita en jurist i samband med en skilsmässa. Även om det kan uppstå kostnader vid en tvist är hjälpen väldigt värdefull. Med stöd av ett ombud slipper du kontakten med ditt ex och konflikten kan i många fall lösas snabbare med hjälp av ombud. Hamnar du i en tvist mellan dig och din före detta partner rekommenderas alltid att du anlitar juridisk hjälp.

 

 

Vi hjälper dig gärna

Vill du skiljas men har inte råd? Vi på Verahill har lång erfarenhet av skilsmässor och de kostnader som kan uppkomma. Du får tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på hur vi kan hjälpa dig eller har frågor. Rådgivningen har ett värde på 600 kr inklusive moms. Vill du fortsätta ta hjälp från oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. Vi arbetar på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.