Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Vinna vårdnadstvist som pappa

Vinna vårdnadstvist som pappa

Pappa med sina barn i famnen

Vid en vårdnadstvist har mamman och pappan lika stora möjligheter att få vårdnaden om barnet. Barnets bästa sätts alltid i fokus, och barnet mår oftast bäst av att ha kontakt med båda föräldrarna. Det är också något som domstolen har som utgångspunkt. Man lägger även stor vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta. Det är viktigt att visa att man som förälder är engagerad i sitt barns framtid. Om rätten anser att det finns olösta konflikter mellan föräldrarna som gör att samarbetet kring barnet fungerar dåligt, så slutar ofta tvisten med att den ena föräldern får ensam vårdnad. Därför är det alltid bäst att ta tag i en konflikt tidigt i stället för att bara hoppas att allt ordnar sig längre fram.

Nedan kommer vi att gå igenom vilka rättigheter du som pappa har vid en vårdnadstvist samt vad du kan göra om du anser att den mamman talar osanning.

Vad kostar det?  

  • Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1845 kr per timme inklusive moms.
  • Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Läs mer om vårdnadstvist

Rättigheter för en pappa i en vårdnadstvist

Är du och barnets mamma gifta när barnet föds så anses du automatiskt som pappa till barnet enligt Föräldrabalken. Är ni inte gifta så blir ditt faderskap fastställt hos socialnämnden eller via ett domstolsbeslut.

Som pappa har du, precis som mamman, mestadels skyldigheter gentemot ditt barn, men också några rättigheter som kan vara bra att känna till om du och mamman inte är överens. Med skyldigheter menas att ett barn alltid har rätt till sina föräldrar, medan du som förälder aldrig har rätt till ditt barn. Det innebär att domstolen alltid kommer döma efter det som är bäst för barnet och inte det som är bäst för dig som förälder.

Några exempel på dina rättigheter är:

- Om du och mamman inte är överens om barnets boende och umgänge med dig har du rätt att få det prövat av rätten.

- Om du anser att du bör ha ensam vårdnad om barnet har du rätt att ansöka om det.

- Om mamman för närvarande har ensam vårdnad kan du som pappa ansöka om att få gemensam vårdnad.

Vad du kan göra i en vårdnadstvist där mamman inte talar sanning

Tyvärr är det vanligt att föräldrar ljuger om varandra i en vårdnadstvist för att själva framstå som bättre. Om mamman till ditt barn ljuger om dig och/eller anklagar dig för något som inte har hänt så måste du besvara det och bevisa för rätten att det är falska anklagelser.

Du kan motbevisa den andra föräldern genom till exempel vittnen som kan berätta hur allt egentligen ligger till, eller framföra andra typer av bevis som styrker din version av historien.

Om mamman ljuger till den grad att tvistens utgång påverkas kan hon dömas för mened. Mened är något som man kan dömas för om man i domstol först avlägger en vittnesed och därefter ljuger på ett sätt som påverkar domstolens beslut.

Kan man få ensam vårdnad som pappa?

I Sverige är det generellt sett ovanligt med ensam vårdnad, oavsett om det gäller för mamman eller för pappan. Detta beror på att huvudregeln är att båda föräldrarna ska ha gemensam vårdnad och att det krävs särskilda skäl för att en förälder ska få ensam vårdnad.

Så kan vi hjälpa dig

Om du behöver hjälp eller vägledning så finns vi på Verahill här för dig. Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon där du kan berätta mer om din situation. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1.845 kr per timme inklusive moms.