Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Hem
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Vinna vårdnadstvist som pappa

Vinna vårdnadstvist som pappa

Det är alltid barnets bästa som är i fokus och barnet mår oftast bäst av att ha kontakt med båda föräldrarna och något som domstolen fäster särskild vikt vid. Stor vikt läggs även vid föräldrarnas förmåga att samarbeta. I alla lägen är det bra att ta tag i en konflikt tidigt istället för att hoppas att allt ordnar sig längre fram. Det är viktigt att visa att man är engagerad i barnets framtid. Om rätten anser att det mellan föräldrarna finns olösta konflikter som gör samarbetet kring barnen dåligt, så slutar ofta tvisten med att den ena föräldern får ensam vårdnad.

Vad kostar det?  

  • Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2022 är 1802,50 kr per timme inklusive moms.
  • Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Läs mer om vårdnadstvist