Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Medarbetare
  3. Fanny Löwling Helmerskog

Fanny Löwling Helmerskog

Jurist

Uppsala

Om mig och varför jag valde att jobba med juridik

Jag drogs till juridiken i allmänhet och humanjuridiken i synnerhet tack vare ett stort människo- och samhällsintresse. Sedan jag tog examen i februari 2019 har jag arbetat brett inom familjerätten, där jag idag huvudsakligen arbetar med tvistiga ärenden samt förebyggande med rådgivning och upprättande av bland annat testamente, äktenskapsförord, gåvobrev etc.

Innan jag utbildade mig till jurist arbetade jag många år inom skola och förskola och fick där se vilken effekt vuxnas juridiska tvister kunde ha på barnen, som så ofta glömdes bort. För mig är det därför viktigt att driva juridiska processer med ett tydligt barnfokus - en övertygelse jag delar med Verahill som arbetsgivare och juristbyrå.

Min utbildning och erfarenhet

  • Juristexamen från Uppsala Universitet 2019.
  • Arbetat med familjerätt sedan examen.
  • Har även erfarenhet som offentligt biträde inom migrationsrätt.

Ärenden jag kan hjälpa till med:

  • Vårdnad- boende och umgängestvister
  • Bodelning
  • Arvsrätt
  • Förebyggande livsjuridik såsom upprättande av testamente, framtidsfullmakt, äktenskapsförord, gåvobrev m.m

Våra möten kan ske via telefon eller som videomöten, men du kan även träffa mig på följande kontor:

Uppsala, Sickla, Täby