Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Emil Vilsson

Senior jurist

Norrköping, Eskilstuna, Katrineholm

Om mig och varför jag valde att jobba med juridik

Jag valde att arbeta med juridik utifrån ett stort intresset för juridiken som sådan men inte minst för att kunna hjälpa människor i svåra situationer. Med en mångårig erfarenhet inom familjerätten men också inom affärsjuridiken som är två nära sammanlänkade rättsområden som givit mig ett bra helhetsperspektiv hjälper jag mina klienter och kunder i mitt arbete på Verahill Familjejuridik.

Min utbildning och erfarenhet

 • Affärsjuridisk Masterexamet, Linköpings Universitet
 • Juristprogrammet, Stockholms Universitet
 • Tidigare jurist på Familjerättsbyrå
 • Tidigare jurist på Advokatbyrå
 • Tidigare verksjurist och arbete på Sjöfartsverket, Skatteverket och Transportstyrelsen
 • Flertalet utbildningar inom process och familjerätt
 • Medverkat i forskningsprojekt inom skatt- och redovisningsrätt

Ärenden jag kan hjälpa till med:

 • Bodelning
 • Fastighetsrätt
 • Arvstvister
 • Vårdnad- boende och umgängestvister
 • Underhållstvister
 • Bouppteckning, förvaltning av dödsbon och arvskiften (dödsfallsjuridik)
 • Uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman
 • Upprättande av juridiska handlingar såsom; testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, skuldebrev, bodelningsavtal och övriga överlåtelsehandlingar m.m.

Våra möten kan ske via telefon eller som videomöten, men du kan även träffa mig på följande kontor:

Norrköping (Linköping, Finspång, Eskilstuna, Katrineholm m.m. vid behov)