Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Hilda Ernefelt

Jurist

Malmö, Kristianstad

Om mig och varför jag valde att jobba med juridik

Juridiken var ett självklart val för mig då jag ville ha ett arbete där jag fick möjlighet att hjälpa människor i utsatta och svåra situationer i livet. Jag har länge brunnit för barns rättigheter och principen om barnets bästa genomsyrar mitt arbete.

Min utbildning och erfarenhet

  • Juristexamen Lunds universitet, 2019
  • Tingsmeritering Kristianstads tingsrätt, 2022
  • Tidigare biträdande jurist på humanjuridisk advokatbyrå

Ärenden jag kan hjälpa till med:

Vårdnad, boende och umgängestvister, Underhållstvister, Arvstvister, Bodelning, Fastighetstvister, Brottmål (Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), Tvångsmål (LVU, LPT, LVM), familjerättsliga avtal.

Våra möten kan ske via telefon eller som videomöten, men du kan även träffa mig på följande kontor:

Samtliga i syd