Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Skilda föräldrar som inte kommer överens

Skilda föräldrar som inte kommer överens

Att skilja sig och sedan inte komma överens i frågor som rör ert gemensamma barn är alla föräldrars mardröm. Har ni gemensam vårdnad om barnet måste ni kunna kommunicera gällande barnets livssituation och fatta beslut tillsammans.

Nedan kommer vi gå igenom hur ni kan gå tillväga om ni gått igenom en skilsmässa och inte är överens om saker som gäller ert barn.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

Samarbetssamtal

Är ni inte överens i frågor som rör barnet, till exempel var barnet ska bo, var det ska fira jul, gå i skolan eller genomföra en medicinsk utredning. Då är första steget att vända er till Familjerätten för att genomföra ett så kallat samarbetssamtal där. Alla kommuner erbjuder sådana samtal och ni hör av er till Familjerätten i den kommun som barnet är folkbokförd.

Samtalen hålls av en samtalsledare och det kan ske både enskilt och gemensamt. Målet är att ni ska hitta nya vägar till att bli eniga och göra det som är bäst för barnet. Har du och den andra föräldern gått igenom en skilsmässa och inte är överens i frågor som handlar om ert gemensamma barn är samtalen ett bra första steg.

Utomrättslig kontakt

Om en av er vägrar genomföra samarbetssamtal eller ni fortfarande inte är överens efter dessa bör du ta kontakt med ett juridiskt ombud. Där får du möjlighet att ställa frågor och ombudet kan ge råd om vad personen anser är bäst i din specifika situation.

När ni har kommit fram till en strategi kan ombudet kontakta den andra föräldern eller dennes eventuella ombud. Ni kan då ha en kontakt och diskutera hur ni ska lösa situationen.

Kommer ni fram till en lösning kan ombuden även hjälpa er att skriva avtal på det ni har kommit överens om för att undvika oklarheter i framtiden.

Rättsprocess

Leder inte samarbetssamtalen eller ombudskontakterna till en lösning är nästa steg att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Därefter startar en rättsprocess i frågor som rör ert barn.

En tvist om barns vårdnad, boende och umgänge kan bli en lång och jobbig process. Vi rekommenderar er att ta kontakt med en jurist direkt efter samarbetssamtalen om det inte fungerar. På så vis kan ni få korrekt vägledning av någon som är kunnig och insatt i just den här typen av ärenden, tidigt i processen.

Försök hitta andra vägar

I de allra flesta fall är det till barnets bästa att försöka hitta lösningar utanför domstolen. Väl i domstolsprocessen fortsätter det målet för parterna att hitta samförståndslösning gällande barnet. Det finns helt enkelt ingen “vinnare” i en process som rör barnets vårdnad, boende och umgänge. Men ibland måste domstolen ta ställning. Det beslut som domstolen kommer fram till måste båda parter följa. Det är viktigt att barnet hålls utanför er konflikt och får stöttning från er i att förhålla sig till det beslut som domstolen tagit. Domstolen har en skyldighet att besluta på ett sätt som grundar sig på barnets bästa, vilket betyder att de kan ta ett beslut som ingen av parterna har yrkat på. Tänk hela tiden på vad som är bäst för ert barn och försök hitta en väg som inte involverar en lång rättsprocess.

Fråga oss gärna

Om du behöver hjälp eller vägledning så finns vi på Verahill här för dig! Vi kan vara med dig från start till slut och erbjuder alltid tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2023 är 1 845 kr per timme inklusive moms.