Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Bodelning
  4. Vem får bo kvar vid skilsmässa?

Vem får bo kvar vid skilsmässa?

När du befinner dig i en skilsmässa är det många praktiska saker som behöver ordnas, samtidigt som du kanske också har en stor känslomässig utmaning. En av de större praktiska sakerna att hantera, utöver överenskommelse kring eventuella barn, är er eventuella gemensamma bostad. Om ni båda vill bo kvar i bostaden under skilsmässan och är överens om det finns inga hinder för en sådan överenskommelse. Är ni däremot inte överens är det bra att vända sig till ett juridiskt ombud som kan försöka medla mellan er och förklara de olika alternativ som finns. I sista hand kan man ansöka om så kallad kvarsittningsrätt hos domstolen. De kan då hjälpa er att fatta beslut i frågan om boende och vem av er som ska få bo kvar fram till att en bodelning är genomförd.

Möjlighet till kvarsittningsrätt gäller vid både skilsmässa och samboseparation. Nedan kommer vi att förklara kvarsittningsrätt och dess innebörd närmare.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Kvarsittningsrätt – vem får bo kvar i huset vid skilsmässa?

Kvarsittningsrätt innebär, precis som vi nämnt ovan, den rätt en av makarna eller samborna kan ha att ensam bo kvar i den gemensamma bostaden fram till dess att bodelningen är färdig och det är fastställt vem som slutligen tilldelas bostaden.

När tingsrätten fattar beslut om kvarsittningsrätt är det viktigt att veta om att de inte beaktar ägarförhållandena till bostaden. Även om det bara är en av er som äger den innebär inte det automatiskt att den personen får kvarsittningsrätt, utan beslutet baseras på andra faktorer.

Det som avgör är vem av er som har störst behov av bostaden tiden fram till att bodelningen är färdig. Den största påverkansfaktorn är att den som ska ha barnen boendes hos sig har mest rätt till bostaden fram till bodelning. Har ni inga gemensamma barn eller om barnen ska bo växelvis lika hos er båda påverkar i stället faktorer som ekonomi, hälsotillstånd och social situation.

Nyttjanderättsersättning

Vem som får bo kvar i huset efter skilsmässan är en fråga som avgörs i bodelningen och ingår inte i beslutet om kvarsittningsätt.

Fråga oss gärna!

Om du har frågor kring kvarsittningsrätt och bodelning erbjuder vi 20 minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Om du väljer att ta vidare hjälp från oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. Vi arbetar på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.