Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Vad kostar en bodelning?

En skilsmässa eller samboseparation innebär ofta en stor förändring i din ekonomi. Från att ha varit två stycken som delar på kostnaderna behöver ni nu betala för separata boenden med tillhörande kostnader, mat, bil etc.

Därtill ska en bodelning genomföras, och en vanlig fråga vi på Verahill brukar få är hur mycket en bodelning kostar. Svaret är att det skiljer sig mycket och att det är många olika faktorer som spelar in. En bodelning kan kosta relativt lite, framförallt om ni är överens. Om ni inte är överens är risken större för att kostnaden blir högre.

Nedan kommer vi att förklara vilka faktorer som kan kosta samt hur det kan se ut med kostnader för bodelning vid skilsmässa samt kostnader för bodelning vid samboseparation.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Kostnader för bodelning

När ert äktenskap tar slut måste era tillgångar delas lika mellan er. Detta ska nedtecknas i ett bodelningsavtal som ska utformas och undertecknas. Det finns inget krav på att få juridisk hjälp med avtalet, men genom att anlita någon som är insatt i bodelningsreglerna säkerställer ni att ni inte missar något viktigt samt att bank, lantmäteri, bostadsrättsföreningar och hyresvärdar godkänner ert avtal, så som juridiskt korrekt.

Om ni inte kommer överens om er bodelning, kan ni anlita ett varsitt juridiskt ombud. Målet är att försöka hitta en samförståndslösning för att undvika tidsåtgång samt utökade kostnader. Skulle det vara så att ni inte kan komma överens med ombuden, är nästa steg en ansökan hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. Ansökningsavgiften för en bodelningsförrättare ligger på 900 kr. Vad denne sedan tar i timarvode kan variera.

När bodelningen sedan är klar kan ni registrera ert bodelningsavtal hos Skatteverket, vilket kostar 275 kr. Detta är dock inget krav.

Vid en samboseparation finns det inget krav på att en bodelning måste genomföras, utan det ska ske om en av er begär en bodelning. Ni måste inte heller registrera ert bodelningsavtal hos Skatteverket. Vad gäller kostnader för jurist eller bodelningsförrättare kan det precis som för bodelning vid skilsmässa variera mycket i kostnad, beroende på bland annat hur många timmar ni behöver hjälp och hur omfattande er bodelning är.

Vi hjälper dig gärna

Har du frågor om bodelning erbjuder vi tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Om du sedan väljer att ta vidare hjälp från oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. Vi arbetar på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2.250 kronor per timme inklusive moms.