Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Vad ingår i en bodelning?

När du står inför en skilsmässa eller samboseparation är det både känslomässigt och praktiskt utmanande. Att bodela kan vara juridiskt komplicerat och det är ofta svårt att få en översikt av er ekonomi och hur den kommer se ut efter en bodelning. Utöver detta är det mycket praktiskt som måste skötas.

Vi förstår till fullo att det är mycket att ha i huvudet. Nedan kommer vi att förklara vad som ingår i en bodelning och vad som skiljer sig åt mellan en skilsmässa och en separation som sambo.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Vad ingår i en bodelning vid skilsmässa?

När ni har ansökt om skilsmässa (äktenskapsskillnad) behöver ni även göra en bodelning. En bodelning innebär att ni ska fördela ert netto av giftorättsgods mellan er, efter avdrag för skulder.

Giftorättsgods

Enligt Äktenskapsbalken är all egendom som inte är enskild egendom så kallat giftorättsgods. Giftorättsgodset kan endast ägas av en av er, men så länge det inte är enskild egendom ska det ändå ingå i en bodelning. Det är viktigt att veta om att giftorättsgods är sådan egendom som ni gemensamt införskaffat, samt sådant ni tagit med er in i förhållandet. Ni som makar kan inte göra giftorättsgods till ert enskilda om ni inte upprättat ett juridiskt korrekt äktenskapsförord, undertecknat av er samt registrerat hos Skatteverket. Egendom som en av er har ärvt eller fått i gåva med ett villkor att det ska vara enskild egendom ingår inte i en bodelning.

Vid en bodelning läggs värdet av giftorättsgodset ihop. Man räknar sedan bort skulder och det som blir kvar delas mellan er, så kallade bodelningslikvid. Enskild egendom tas inte med för att räkna fram bodelningslikviden

Vad ingår i en bodelning för sambor?

Har ditt samboförhållande tagit slut så gäller inte samma regler som för ex-makar. I stället för att prata om giftorättsgods ska ni dela upp er så kallade samboegendom.

Samboegendom

Samboegendom är sådant som har inköpts till ert gemensamma hem i syftet att det ska användas av er båda om det inköptes under er sambotid eller inför att ni skulle bli sambo till er kommande sambobostad. Det kan röra sig om möbler, övrig inredning, hushållsmaskiner etc.

Er bostad är samboegendom om den införskaffats under förhållandet för att ni båda skulle bo där. Har någon av er köpt en bostadsrätt men det bara är den ena av er som betalat eller en betalade större delen räknas det ändå som samboegendom. Bor ni däremot i en lägenhet som en av er hade innan samboförhållandet startade anses det inte utgöra sambobostad och kan därför inte bodelas.

Om ni har köpt saker i syfte att endast en av er ska använda det eller som har använts på fritiden är huvudregeln att det inte räknas som samboegendom. Har ni köpt ett fritidshus, idrottsutrustning eller hobby-saker såsom samlingar av något gäller i regel samma sak. Observera att en gemensamt inköpt egendom kan falla under samäganderättslagen, där andra regler gäller vid till exempel försäljning etc.

När samboegendomen ska delas upp anger ni värdet av er samboegendom samt er privata egendom och även skulder som hör till båda. Huvudregeln är att privata skulder dras av från er privata egendom och skulder som hör till er samboegendomen dras av från den.

Det är viktigt att veta om att det finns något som kallas för skuldtäckningsprincipen för sambor, vilket innebär att ni har rätt att dra av privata skulder från samboegendomen i det fall när det inte finns tillräckligt med privat egendom för att täcka den relaterade skulden. Ni har då rätt att dra av den från samboegendomen, även om den inte är relaterad.

Den eventuella egendom som en av er ärvt via testamente eller gått i gåva med villkoret att det ska vara enskild egendom delas inte, även om egendomen förvärvats under samborelationen.

Sammanfattningsvis så skiljer sig vad som ingår i bodelning åt beroende på om ni är ex-makar eller före detta sambor. Ni kan reglera vad som är giftorättsgods med ett äktenskapsförord och vad som är samboegendom med ett samboavtal.

Fråga oss gärna!

Vi på Verahill har lång erfarenhet av bodelningar och svarar gärna på dina frågor. Du har tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.