Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
 1. Familjejuridik
 2. Tjänster
 3. Bodelning
 4. Måste man göra en bodelning som sambo

Måste man göra en bodelning som sambo?

Om du och din sambo bestämmer er för att separera är det viktigt att ni tänker på att en bodelning endast sker om någon av er begär det. En bodelning för sambor skiljer sig från en bodelning för parter som varit gifta. Skillnaden är att sambor måste begära bodelning inom ett år från separationen, samt att det bara är viss egendom som ingår i en bodelning mellan sambor.

En bodelning innebär att ni fördelar er samboegendom mellan er på ett rättvist sätt. Enligt sambolagen ska värdet av samboegendom delas lika, oavsett vem som har betalat för egendomen. När det gäller en gemensam bostad anses den vara samboegendom, om den skaffats för att gemensamt bo där. Även de saker som någon av er köpt till bostaden för gemensamt bruk utgör samboegendom, alltså oavsett vem som betalat.

Nedan förklarar vi hur en bodelning vid samboseparation går till samt närmare vad som kan utgöra samboegendom.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Sambolagen – bodelning

Som nämnts tidigare finns det inget krav på att en bodelning måste ske när ett samboförhållande upphör. Det är upp till den sambo, eller båda, som önskar att en bodelning ska ske att begära det.

En begäran ställs till den tidigare sambon och kan göras både muntligt och skriftligt. För att det ska finnas bevis för att begäran har framställts, och vid vilken tidpunkt, rekommenderar vi att du gör den skriftligen.

Begäran om bodelning måste ske senast ett år efter att samboförhållandet upphört, t ex genom att ni flyttat isär. Görs det senare än 12 månader från den dagen har du inte längre någon rätt att begära bodelning rent juridiskt. Om båda sambor är överens om att göra en bodelning efter tidsfristen om ett år efter att förhållandet upphört är det fortfarande möjligt.

Det som ingår i en bodelning när sambor separerar är enligt sambolagen en eventuell gemensam bostad och den lösa egendom ni köpt för gemensamt bruk, oavsett vem som har betalat.

För en bostad gäller att den ska ha förvärvats för gemensam användning för att den ska anses vara en samboegendom som ska ingå i bodelningen. Om en av er redan bodde i bostaden när ni träffades och inledde ett förhållande anses bostaden inte utgöra samboegendom.

Exempel på lös egendom som ingår i en bodelning för sambor:

 • Inredning
 • Hushållsutrustning
 • Möbler
 • Elektronik som används gemensamt, till exempel TV och dammsugare

Exempel på lös egendom som inte ingår i en bodelning för sambor:

 • Mobiltelefon
 • Fordon såsom bil, MC etc.
 • Husdjur
 • Pengar
 • Aktier och fonder
 • Egendom som ni fått i gåva eller arv med villkor att det ska vara enskild egendom.
 • Egendom som ni gjort till enskild i ett samboavtal.

Sambor och bodelning

Sammanfattningsvis fördelas samboegendomen enligt lag vid en bodelning. Huvudregeln är att ni delar lika av det värde som samboegendomen har, oavsett vem som köpt egendomen. Det finns möjlighet att fördela egendom annorlunda i det fall ni är överens om detta. En begäran om bodelning måste göras senast ett år efter att ni flyttat isär, annars går rätten till bodelning förlorad.

Samboegendom kan vara er gemensamma bostad och lös egendom som ni köpt för gemensamt bruk, medan all annan egendom inte ingår. Saker som inte ingår är till exempel enskild egendom, fordon och tillgångar på banken.

En separation kan vara känslosam och en bodelning kan kännas jobbig att gå igenom. Vi rekommenderar att man försöker hålla en god ton mot sin före detta partner, även om man inte är överens om hur egendomen ska fördelas. Det gör processen enklare och ni kan gå skilda vägar utan onödiga konflikter.

Fråga oss gärna

Har du frågor angående skilsmässa och bodelning får du tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon hos oss på Verahill. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.