Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Måste man bodela?

Att bodela innebär att du och din partner delar upp er egendom mellan er. En bodelning kan göras vid en skilsmässa, när ett samboförhållande upphör, när man fortfarande är gift eller när någon i paret dör.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Måste man bodela vid skilsmässa?

Gifta par som ska skiljas ska enligt lag bodela. Syftet är att fördela era tillgångar och skulder mellan er och göra det rättvist för er båda.

Har ni ett äktenskapsförord eller om någon av er har förvärvat enskild egendom via arv eller gåva räknas det inte in i bodelningen. Det som inte är enskild egendom kallas för giftorättsgods och värderas. Därefter dras skulder av och det som är kvar delas lika mellan er.

Vi förstår att det kan vara svårt att prioritera praktiska saker när hela livet är upp och ner. Det bästa är dock att ta tag i bodelningen så snart som möjligt efter det att er ansökan om äktenskapsskillnad har skickats in. Ex-makar har rätt att begära bodelning långt efter att skilsmässan är slutförd men det finns goda skäl att inte avvakta. Till exempel för att undvika en ev framtida tvist. Skriv med fördel även ett bodelningsavtal som bevis på att era egendomar har delats upp samt att ni båda var överens om fördelningen.

Att genomföra en skilsmässa utan bodelning

Gör ni inte en bodelning kan det leda till att du eventuellt förlorar rättigheten att dela en egendom du egentligen har rätt till och att din ex-make/maka får mer.

Det är oftast mycket enklare att genomföra bodelningen i direkt anslutning till skilsmässan i stället för att vänta. Allt är fortfarande färskt i minnet och ni har troligtvis en bättre bild av vem som har köpt vad. Det är även enklare att värdera tillgångarna nära dagen som räknas som brytdag. Brytdagen är den dag som ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten. Egendomsslagen som fanns på brytdagen är också de som ska räknas in i bodelningen.

Högsta domstolen bedömer att det är möjligt att göra en bodelning 10 år efter att en skilsmässa är slutförd, om det finns skäl till det. Ett exempel på sådant skäl kan vara om det finns omyndiga barn i hushållet. I ett annat fall bedömde man däremot att 24 år var för sent att begära en bodelning.

Det går alltså att vänta, men rekommendationen är att göra bodelningen så snart som möjligt efter skilsmässan. Anser ni att det är bättre att vänta för barnens skull kan det övervägas. Vi förstår att ni vill sätta era barn i första rummet!

Undantag från bodelning

När det gäller bodelning finns en situation som inte kräver att en bodelning genomförs i samband med äktenskapsskillnad och detta gäller par som inte har något giftorättsgods över huvud taget, det vill säga att ni har alla era tillgångar och skulder som era enskilda. Detta måste vara bestämt genom ett äktenskapsförord som ni måste ha skrivit under/inför äktenskapet, undertecknat och sedan registrerat hos Skatteverket.

Måste man göra en bodelning om man är överens?

Ni måste genomföra en bodelning även om ni är överens. Det är dock en stor fördel om ni är överens eftersom processen går snabbt och kostnaden för juristens tid både kan hållas nere och delas er emellan. Sker allt under lugna former och ni kan ha en god relation under skilsmässan underlättar det processen både för er och eventuella barn som finns i hushållet.

Fråga oss gärna

Har du frågor angående skilsmässa och bodelning får du tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon hos oss på Verahill. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.