Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Vårdnadstvist

”Om det blir konflikter, så ta dem via ombud eller i alla fall inte direkt framför barnen.”

Det rådet ger Verahills Jurist Helena Kumblad för situationer som kan uppstå vid en skilsmässa. Läs alla Helenas tips nedan. 

Helena Kumblad Processchef Verahill

Några tips om det blir tvist

När barnen riskerar att komma i kläm vid en tvist mellan föräldrarna är det bra att höja blicken lite. Lagstiftningen utgår alltid från barnets bästa och som förälder behöver man se allt i ett vidare perspektiv även om det är lätt att hamna i snack om vem som ska ha soffan. Här ger Helena Kumblad på Verahill några tips på hur du kan tänka om en tvist uppstår.

”Var kommer barnen in” är titeln på en låt av det svenska åttiotalsbandet Hansson de Wolfe United. Den vackra texten kan tolkas som en uppmaning att inte glömma glöden och livskraften hos barnen.

Och visst vill väl alla föräldrar helst prioritera sina barn; ge dem det allra bästa. Men när kärleken har sinat i ett förhållande och den enda lösningen som återstår är skilsmässa, är det vanligt att man sätter sig själv i första rummet. Inte minst om situationen leder till en tvist mellan de två vuxna parterna. Juristen Helena Kumblad är processchef på Verahill och har tidigare arbetat som advokat. Hon berättar om de situationer där barn främst riskerar att komma i kläm:

- Vi ser att det ofta brukar handla om vårdnad, boende och umgängestvister men också underhållstvister. Vid bodelningstvister kan det absolut hända att barnen berörs, men där är det mest frågor om ekonomi. Fast visst kan barn påverkas av till exempel vem som får bo kvar i lägenheten eller huset.

Vad är viktigast för att göra tillvaron så bra som möjlig för barnen?

- Att lämna dem utanför konflikten om det går.

- Om det blir konflikter, så ta dem via ombud eller i alla fall inte direkt framför barnen. Ett annat råd är att försöka se situationen i ett vidare perspektiv snarare än att bråka om småsaker som vem som ska få soffan. Även om det är lätt att hamna just där, menar Helena Kumblad.

I vårdnadstvister visar forskningen att barn generellt gynnas av att bo växelvis varannan vecka hos respektive förälder. Allra bäst mår de såklart om föräldrarna försöker samarbeta och pratar med varandra i frågor som rör barnen. Men det är inte ovanligt att föräldrarna blandar in sina egna känslor, kanske för att hämnas mot den andra parten. Det kan tyvärr slå mot barnen.

- Som vårdnadshavare har du ett stort ansvar att försöka samarbeta. Bra att veta är att familjerätten inom socialtjänsten kan ordna med så kallade samarbetssamtal. Och det är något domstolarna i regel kräver innan tvisten kan avgöras, berättar Helena Kumblad.

I vilken utsträckning tycker du att man ska bjuda in barnen i diskussionerna?

- Det finns inget lagligt stöd för hur gamla de ska vara. Men enligt barnkonventionen, som numera är svensk lag, och föräldrabalken ska alla barn få komma till tals i frågor som rör dem. I rättspraxis har man sett att barn som är i de nedre tonåren i stor utsträckning har kunnat påverka var de ska bo och med vem.

Att anlita en familjejurist ger många fördelar tycker Helena Kumblad. En verklig vårdnadstvist kan bli en ganska lång och komplicerad process. Den kan innehålla moment som stämning, svaromål, bevisning, förhandlingar och förhör. Sådant är svårt att sköta själv.

- En familjejurist ser till att du får komma till tals och att alla dina rättigheter blir tillgodosedda. Det kostar sällan jättemycket eftersom du kan få rättsskydd eller rättshjälp i nästan alla vårdnadstvister.

- Ett bra juridiskt ombud jobbar alltid mot en överenskommelse mellan parterna och även det kan vara knepigt att göra på egen hand. En överenskommelse är i regel alltid det bästa för barnet, säger Helena Kumblad.

Vi på Verahill hjälper dig i alla frågor som har med vårdnad, boende och umgänge att göra. Vi arbetar alltid för att du ska känna dig hörd och sedd, men är också tydliga kring riskerna med en process. Vår utgångspunkt är att löpande ha en diskussion kring barnets bästa. 

Kostnadsfri rådgivning

Är du osäker på exakt vad du behöver hjälp med? Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan.

Varmt välkommen att höra av dig.

Du får 20 minuters kostnadsfri rådgivning där vi hjälper dig att se över just din situation. Boka rådgivningen via kalendern. Värde 600 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. Efter det debiteras summan.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. Vi arbetar på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1.845 kr per timme inklusive moms.

Vanliga frågor och svar

Om ditt barn bor hos dig på heltid kan du kräva att den andra föräldern ska betala underhållsbidrag för barnet. Underhållsbidrag ska betalas varje månad och bestäms utifrån en beräkning av barnets behov och respektive förälders ekonomiska situation. Om den andre föräldern inte går med på att betala underhållsbidrag finns det olika sätt att gå vidare. Boka gärna in en tid hos oss så hjälper vi dig med tillvägagångssätt och beräkningar utifrån just er situation. 
Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om vårdnad hos oss på Verahill som sedan skickas till socialnämnden för godkännande.Är ni inte överens rekommenderar vi dig att boka in ett möte hos oss på Verahill för en rådgivning där vi går igenom förutsättningarna i just ert fall. Vi kan hjälpa dig snabbt och arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska vara i fokus.
Är ni inte överens rekommenderar vi dig att boka in ett möte hos oss på Verahill för att få vidare hjälp i frågan. Vi kan hjälpa dig snabbt och arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska vara i fokus.
Vi på Verahill har stor erfarenhet av att företräda före detta makar eller sambor vid så kallade bodelningstvister, d.v.s. när parterna inte kan komma överens om hur tillgångarna ska delas upp vid separationen.  Vi arbetar alltid med målsättningen att försöka nå en samförståndslösning i de fall där det är möjligt, inte minst för att det är mest kostnadseffektivt för dig som klient. Om parterna står alltför långt ifrån varandra finns det möjlighet att ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare, som är en erfaren jurist med uppdrag att agera som domare i tvisten. Vi agerar i sådana fall ombud och hjälper dig att utforma skriftliga inlagor, formulera yrkanden och göra beräkningar och för din talan vid de sammanträden som kan bli aktuella.   Vi åtar oss också regelmässigt uppdrag som bodelningsförrättare och kan hjälpa dig med ansökan om det redan från början står klart att någon samförståndslösning inte är aktuell.   Erbjudande: Vi erbjuder alltid tjugo minuters inledande konsultation kostnadsfritt per telefon eller videomöte.     
Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om barnets boende. Detta avtal ska godkännas av socialnämnden. Om ni inte är överens är svaret att det beror på, men huvudregeln är att du inte bör ta saken i egna händer och flytta ändå. Vi rekommenderar att du bokar ett möte där vi gör en individuell bedömning utifrån omständigheterna i just ditt fall.