1. Skilsmässa

Skilsmässa

En skilsmässa är alltid känslosam och det uppstår många juridiska och ekonomiska frågor som måste lösas. Här hittar du information om hur en skilsmässa går till samt vad som gäller vid bodelning.

Glädjande nog har skilsmässorna i Sverige minskat de senaste åren. Men det är fortfarande nästan hälften av alla äktenskap som slutar med att man bestämmer sig för att skiljas. Här kan du läsa om vad som gäller vid en skilsmässa. Om du har frågor om just din situation kan du kontakta oss för rådgivning, så hjälper vi dig.

Hur går en skilsmässa till?

Är ni överens om att skiljas och barnen är över 16 år är det relativt enkelt. Samma sak gäller om ni inte har några gemensamma barn. Då skickar ni in en ansökan om äktenskapsskillnad med hemorts- och personbevis till tingsrätten. Bevisen får ni av Skatteverket. Därefter beviljar tingsrätten ansökan under förutsättning att ingen av er har begärt betänketid.

Skilsmässa om ni har barn under 16 år

Om en av er inte vill skiljas eller om ni har barn under 16 år kräver lagen minst sex månaders betänketid efter att ni har skickat in er skilsmässoansökan. Betänketiden är som högst ett år.

När betänketiden löpt ut måste man ansöka om så kallad fullföljd för att ärendet inte ska avskrivas. Det görs antingen av den som vill skiljas om ni är oense, eller gemensamt om ni är överens. Även denna ansökan görs hos tingsrätten.

Vårdnad om barn vid skilsmässa

Om ni inte kommer överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen under betänketiden kan tingsrätten fatta ett interimistiskt beslut, det vill säga ett tillfälligt beslut, om vem som ska ha vårdnaden. Kommer ni inte överens om den definitiva vårdnaden efter betänketiden kan tingsrätten fatta beslut även om detta. Det vanligaste är dock att föräldrarna kommer överens om gemensam vårdnad.

Bodelning vid skilsmässa

I samband med en skilsmässa ska även en bodelning förrättas, genom vilken ni delar upp alla era tillgångar. Huvudregeln är att allt, efter att eventuella skulder är betalda, delas lika.

Om det finns ett äktenskapsförord, gåvobrev eller om ni har erhållit arv genom testamente kan det dock finnas enskild egendom som inte ingår i bodelningen. Detsamma gäller om ni är överens om att dela upp tillgångarna på annat sätt.

Vill du veta vad som gäller för just dig? Ta kontakt med någon av våra jurister så hjälper vi dig.

Hittar du inte det du söker?

 

Maila oss på info@verahill.se

 

Vill du bli kontaktad av oss