Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Fastighetsrätt i Stockholm

Har du köpt eller sålt en bostad i Stockholm och har problem funderingar kring bostaden finns Verahill nära. Vi hjälper dig som bor i en bostadsrätt, fastighet eller fritidsfastighet. Du kan kontakta oss på telefon, boka ett videomöte eller träffa oss på kontoret på Odenplan,  i Nacka eller Täby.

Pris: 2. 800 kr / timme

Vid det inledande mötet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt.

Hjälp med alla typer av frågor 

I Stockholm görs många och ofta snabba affärer. Det är ibland svårt att själv räcka till och hänga med. Våra jurister kan både ge goda råd och  hantera det praktiska. Vi kan hjälpa till i förebyggande syfte eller om det gått så långt att det blivit en tvist och du behöver ett juridiskt ombud. 

Vi är vana att upprätta och tolka kontrakt och kan också vara ett stöd vid eventuella meningsskiljaktigheter med en granne eller myndighet.

  • Vilka rättigheter och skyldigheter har jag i en bostadsaffär? 
  • Är fuktskadan i badrummet ett dolt fel som säljaren ansvarar för? 
  • Vilka möjligheter har jag att överklaga ett beslut om bygglov?
  • Har grannen rätt – gäller fortfarande det gamla servitutsavtalet om brunnen?
  • Bostadsrättsföreningen nekar mig tillåtelse att bygga om i min lägenhet – har föreningen rätt att göra så?