Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
1
Start
2
Familjesituation
3
Boende
4
Ekonomi
5
Arv
Resultat

Välkommen till Koll på livet!

Genom att svara på några enkla frågor om din situation kan vi ge dig just Koll på livet. I slutet av genomgången får du veta hur din familjejuridiska situation ser ut och vilka juridiska handlingar som kan vara aktuella för dig att upprätta.

?
Du kan välja att ange ditt förnamn eller hela namnet
?
Måste vara en korrekt e-postadress och därför innehålla ett @-tecken och sluta med .se, .com eller liknande
?
Du behöver godkänna våra villkor och integritetspolicy

Familjesituation

Följande stämmer in på min situation...
?
Dvs inte sambo eller gift
?
Ansökt om äktenskapsskillnad eller funderar på att göra det
?
I separation eller funderar på att separera

Boende

Följande stämmer in på min situation...
?
Äger hela eller del av

Ägande & bohag

Följande stämmer in på min situation...
?
Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för ert gemensamma hem. Inre lösöre kan exempelvis bestå av mattor, lampor, gardiner, en TV o.s.v.
?
Annan t.ex. barn bor i fastigheten eller bostadsrätten

Min ekonomiska situation och gåvor

Följande stämmer in på min situation...

Arv

Följande stämmer in på min situation...
?
Fri förfoganderätt innebär att man ärvt något som vid din bortgång ska tillfalla annan än dina arvingar.
Du måste svara på åtminstone en fråga för att kunna gå vidare.