Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Bodelning

”Ska någon av parterna bo kvar i den gemensamma bostaden? Hur ska tillgångarna och skulderna fördelas? Till vilket värde ska tillgångarna fördelas?”

Det är några frågor som blir aktuella vid en skilsmässa. Verahills Jurist Annika Wieselgren har svaren.

Gör gemensam sak vid skilsmässan

Inga skilsmässor är kanske lyckliga. Men om du kan bortse från det känslomässigt jobbiga (fast vi vet att det är svårt), finns ändå flera praktiska steg som gör processen lättare. Annika Wieselgren är jurist på Verahill och har koll på familjejuridiken vid en separation.

Hur ser statistiken ut när det gäller skilsmässor i Sverige? 
- Den har varierat lite under 2000-talet men trenden är stigande. 2013 var en topp då det skedde 27 000 skilsmässor. Under 2019 skiljde sig 25 000 par, att jämföra med drygt 22 000 skilsmässor år 2000.*

Vilken är den vanligaste orsaken till skilsmässa?
- Det är jättesvårt att svara på generellt. Men det brukar ju heta att man växer ifrån varandra. Ekonomin kan säkert också påverka förhållandet, säger Annika Wieselgren.
- Även om vi på Verahill inte är några relationsexperter har vi stor förståelse för allt det känslomässiga och hur påfrestande situationen kan vara vid en bodelning. Vi tar hand om de juridiska frågorna, men gör det på ett så hänsynsfullt sätt som möjligt.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för ett par som ska skilja sig?
- Beroende på hur familjesituationen ser ut finns det lite olika saker att tänka på. Har man barn tillsammans är det viktigt att försöka komma överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget där ska se ut. En skilsmässa är jobbig för alla inblandande parter men kan man gemensamt enas i den här frågan, så blir med all säkerhet alla de andra praktiska frågorna lättare att hantera och lösa.

Ett annat viktigt område är boendet. Ska någon av parterna bo kvar i den gemensamma bostaden? Hur ska tillgångarna och skulderna fördelas? Till vilket värde ska tillgångarna fördelas? Frågorna kan vara många och det finns en hel del fallgropar.
Det är här begreppet bodelning kommer in i bilden.

Vad är egentligen en bodelning?
- Enkelt uttryckt är det en skriftlig överenskommelse över hur makarnas alla tillgångar och skulder i äktenskapet ska fördelas den dag då ansökan om skilsmässa lämnas in. Enligt lag ska en skriftlig bodelningshandling göras om man är gift.
- Mellan sambor finns inget krav på bodelning. Vill man ändå begära en måste man dock se upp med tidsfristen. Som sambor har man ett år på sig att begära bodelning från dagen för separationen.

Det bästa anser Annika Wieselgren är att försöka hitta en gemensam överenskommelse kring bodelningen. Det kanske inte blir exakt det ekonomiska utfallet man tänkt, men att slippa anlita en bodelningsförrättare – som både kan vara påfrestande och kostsamt – är rätt skönt.
Det gäller att försöka lägga känslorna vid sidan i den mån det går. Inför skilsmässan och bodelningen bör du kontrollera om ni har registrerat ett äktenskapsförord (alltså inte bara tecknat ett). Det kan nämligen helt förändra vem som får vad i bodelningen. I vissa fall kan ett äktenskapsförord till och med resultera i att någon bodelning inte behöver göras.

Vad kan konsekvenserna bli av att inte anlita en familjejurist?
- Det är mycket att hålla reda på, inte minst kring vad som ingår i en bodelning och hur tillgångarna ska värderas. Det kan bli fel om du inte vet förutsättningarna. Om du till exempel ska ta över en fastighet kan det få oerhörda konsekvenser om beräkningen inte gjorts på rätt sätt, menar Annika Wieselgren.
- En del kanske tänker att de ska prova att göra bodelningen själva och sedan hoppas att banken godkänner den. Men banken har ingen skyldighet att kolla att bodelningen verkligen är rätt och rättvis. Om den skulle vara felaktig kan den i värsta fall inte göras om eller rättas till, alternativt behöver den korrigeras av en jurist. Erfarenheten visar att du både sparar pengar och besvär genom att gå till en jurist redan från början.

Verahill Familjejuridik har stor erfarenhet av bodelningstvister och hjälper dig att hitta balansen. Vi förklarar juridiken på ett enkelt sätt och ser till att ditt ärende löses på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt.

*) Källa: SCB.

 

Kostnadsfri rådgivning

Är du osäker på exakt vad du behöver hjälp med? Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan.

Varmt välkommen att höra av dig.

Du får 20 minuters kostnadsfri rådgivning där vi hjälper dig att se över just din situation. Boka rådgivningen via kalendern. Värde 600 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. Efter det debiteras summan.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. Vi arbetar på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2.250 kronor per timme inklusive moms.