Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Bodelning

Vid en separation mellan makar måste man bodela, och även sambor har rätt att begära en bodelning. Tillgångar ska då delas mellan partnerna och ibland kan det vara svårt att komma överens. Våra jurister på Verahill Familjejuridik har stor erfarenhet av bodelningar men kan även företräda före detta makar eller sambor vid så kallade bodelningstvister, d.v.s. när parterna inte kan komma överens om hur tillgångarna ska delas upp vid separationen. Vår målsättning är att försöka nå en samförståndslösning, i de fall där det är möjligt, vilket också är mest kostnadseffektivt för dig som klient.

För att få snabb hjälp med din bodelning erbjuder vi 1 timmes inledande rådgivning, där vi direkt kan komma igång med ditt ärende. Du förbinder dig inte till mer än 1 timmes rådgivning. Kostnad 2.250 kr inkl. moms.

Vi ger 60 minuter rådgivning angående bodelning.

Rådgivningen sker per telefon och juristen ringer upp dig på angivet telefonnummer på överenskommen tid.

Observera att en eventuell om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. Efter det debiteras summan 600 kr. Detta med respekt för juristens tid och andra klienter som behöver vår hjälp.

Vad gäller om man är gift eller sambo?

När det gäller juridiska rättigheter och skyldigheter skiljer sig situationen åt mellan äktenskap och samboförhållanden, särskilt när det kommer till bodelning vid separation.

För gifta par är en bodelning obligatorisk enligt lag, till skillnad från sambor som har möjlighet att själva välja om de vill begära bodelning eller inte. Det är klokt att inte vänta alltför länge med att genomföra en bodelning. Det kan göras från det att ansökan om äktenskapsskillnad har skickats in till tingsrätten. Värden kan förändras över tid och det kan finnas saker som blir obehagliga överraskningar längre fram om de inte tas itu med. Det kan vara svårt att veta var man ska börja när man ska diskutera bodelning. Ett tips är att en av er kontaktar oss så hjälper vi till att strukturera upp er situation.

Huvudregeln enligt svensk lag är att all egendom ska fördelas lika, det vill säga hälften till varje part. Om ni äger egendom utomlands eller om ni har varit bosatta utomlands under äktenskapet kan en annan fördelning bli aktuell. Det är viktigt att komma ihåg att det är värdet av egendomen som ska fördelas lika. Det innebär att en person till exempel inte har rätt att få den andras bil, men kan ha rätt till hälften av bilens värde. Om det är svårt att uppnå en jämn fördelning med tillgångarna kan det ibland lösas genom att en av parterna tar ett banklån för att lösa ut den andra parten. Detta är en vanlig lösning när en av parterna vill lösa ut den andra från bostaden. Om ni har upprättat ett äktenskapsförord kan ni ha avtalat bort den lika fördelningen genom att göra viss egendom eller en viss summa pengar som enskild.

När det gäller sambor kan bodelning begäras av antingen part inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Huvudregeln är att all samboegendom ska fördelas lika, det vill säga hälften till varje part. Samboegendom inkluderar bostad och bohag (möbler, inredning, osv.) som har köpts av någon av er eller tillsammans för ert gemensamma bruk. Till exempel är en soffa vanligtvis avsedd att användas gemensamt medan en mobiltelefon eller en golfbag oftast är avsedd för privat bruk av en av er. Mobiltelefonen och golfbagen ingår därför inte i en bodelning, medan soffan gör det. Om ni har upprättat ett samboavtal kan reglerna om bodelning ha avtalats bort. Om reglerna har avtalats bort helt har ingen av er rätt att begära bodelning. Om reglerna har avtalats bort delvis, till exempel om endast bostaden har undantagits från sambolagen, kan resten av bohaget fortfarande delas upp. Bodelningen bör dokumenteras skriftligt i ett bodelningsavtal där det framgår vem som får vad. Det är särskilt viktigt om bodelningen omfattar en fastighet eller en bostadsrätt. Om ni flyttar ihop i ett annat land kan det finnas andra lagregler som gäller än de svenska. I vissa länder är samboförhållanden inte erkända och den ekonomiska skyddet som försäkras i Sverige kan vara utan verkan utomlands.