Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Framtidsfullmakt

Bestäm hur du vill ha det i framtiden

Varför framtidsfullmakt?

  • Alternativ till god man
  • Säkra din framtida trygghet
  • Underlätta för dig och din familj

Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du välja vem som ska ta besluten åt dig den dagen du inte längre klarar det själv. Fullmakten framställs för framtida behov och är ett alternativ till god man och förvaltare. 

För att vara säker på att det blir rätt rekommenderar vi att du tar hjälp av en jurist. Kontakta oss så hjälper vi dig att skriva din framtidsfullmakt!

Vad är en framtidsfullmakt?

När du är frisk och fortfarande har förmågan att fatta beslut själv kan du skriva en framtidsfullmakt till någon du litar på. Det kan vara din make eller maka, din sambo, något av dina barn eller en annan person. Du bestämmer helt enkelt själv vem som ska ta besluten åt dig när du inte längre kan göra det på egen hand.

Hur fungerar en framtidsfullmakt?

Med en framtidsfullmakt utser du en eller flera personer som får befogenhet att fatta beslut åt dig när du inte längre kan göra det själv. Det kan till exempel gälla din ekonomi och övriga tillgångar. Du kan även utse en granskare, som fullmaktshavaren ska redovisa för. Det kan vara bra om du till exempel har stora tillgångar eget företag eller liknande. Granskaren och överförmyndaren har då rätt att begära redovisning och rätt att agera om fullmaktshavaren skulle missbruka sitt förtroende.

Det är fullmaktshavaren som avgör när den fullmakt du har skrivit ska börja gälla. Är han eller hon osäker kan frågan prövas i domstol.

Hur skriver man en framtidsfullmakt?

Det finns speciella regler för hur en framtidsfullmakt ska skrivas och det är viktigt att den utformas och upprättas korrekt för att den ska gälla. Boka tid hos någon av våra jurister så får du hjälp med att skriva din framtidsfullmakt som du vill ha den. 

Skriv framtidsfullmakt med hjälp av en av våra jurister

Nedan bokar du den tid du önskar ett möte. Du kan avboka eller boka om mötet om du behöver men tänk på att avbokning ska göras senast 24 timmar innnan mötet. Vid utebliven närvaro eller sen avbokning debiteras en avgift om 250 kr inkl. moms.