1. Frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Just nu får vi många frågor kopplade till Corona-viruset. Här är svaren på de vanligaste:

Får jag välja att arbeta hemifrån?

För att arbeta med bibehållen lön ska man stå till arbetsgivarens förfogande. Det innebär att du inte själv kan bestämma på vilken plats du ska arbeta. Om du har möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter hemma kan du däremot efter överenskommelse med din arbetsgivare arbeta hemifrån.

Får jag lön om jag min arbetsgivare vill att jag stannar hemma?

Om din arbetsgivare uppmanar dig att stanna hemma, med anledning av att du t ex kommit hem från ett riskområde, har du rätt till bibehållen lön, även om du inte har några arbetsuppgifter som du kan utföra i hemmet.

Har jag rätt till lön om jag på grund av inställt flyg/tåg efter tjänsteresa inte kan ta mig hem?

Om du är ute på tjänsteresa och inte kommer hem på grund av inställt flyg eller liknande, har du rätt till lön, eftersom din resa var i tjänsten.

Vad innebär korttidspermittering?

Korttidspermittering innebär att arbetstagaren under en begränsad tidsperiod går ner i arbetstid. Arbetstiden kan minskas med 20, 40 eller 60 procent, men arbetstagarens lön sänks bara med 4, 6 respektive 7,5 procent.

Vad gäller om jag är eller har skäl att tro att jag har blivit smittad?

Om du är smittad, eller det finns risk för att du är smittad, ska du stanna hemma. Karensdagen har nu tillfälligt slopats, vilket innebär att ersättning för den första sjukdagen betalas av Försäkringskassan. Detta gäller fr.o.m. den 11 mars till och med den 31 maj. Regeringen har även förordnat om slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden, vilket innebär att du kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Detta gäller fr.o.m. den 13 mars till och med den 31 maj.

Kan jag hämta ut läkemedel åt mina anhöriga?

Ja, anhörig kan upprätta en fullmakt till dig som ger dig rätt att hämta personens medicin. Vissa apotek erbjuder även personer att utfärda fullmakt elektroniskt med hjälp av e-legitimation.   

När kan jag få smittbärarpenning?

Om du som bär på eller ska utredas för en smittsam sjukdom blir tvungen att avstå från arbete på grund av din smittorisk och därmed går miste om arbetsinkomst kan du ha rätt till smittbärarpenning. Du ansöker om smittbärarpenning från Försäkringskassan och du måste även ha ett läkarintyg som visar att du inte kan arbeta på grund av risk för smittspridning.

När kan jag få sjukpenning?

När du inte kan arbeta på grund av sjukdom och därmed går miste om arbetsinkomst kan du ha rätt till sjukpenning. Din första sjukdag ska du anmäla sjukfallet till din arbetsgivare som ska betala sjuklön till dig de första 14 dagarna. Är du fortsatt sjuk efter dag 14 kan du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Du måste då från och med dag 15 kunna visa upp ett läkarintyg där läkaren beskriver att din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Ersättningen för sjukpenning är knappt 80 procent av lönen. Maxbeloppstaket är 804 kronor per dag.

Sjukintyg vid vård av barn

Den 16 mars 2020 beslutade regeringen att regeln om slopat sjukintyg från åttonde dagen även gäller för vård av sjukt barn (VAB). 

När kan jag få VAB-ersättning?

Ersättning för vård av sjukt barn kan beviljas den förälder som på grund av barns sjukdom eller smittbäring inte kan arbeta och därmed går miste om arbetsinkomst. Du ansöker om VAB-ersättning hos Försäkringskassan. Kom ihåg att ditt barn måste vara sjukt eller smittbärare för att du ska beviljas förmånen. Ersättningen för VAB är knappt 80 procent av lönen. Maxbeloppstaket är 1 059 kronor per dag. Att stanna hemma med ditt barn på grund av att skola eller förskola håller stängt eller för att förhindra att barnet smittas berättigar inte till VAB-ersättning.

Läs mer om de olika förmånerna på Försäkringskassans hemsida https://www.forsakringskassan.se/

Skolplikt vid rädsla för smitta?

Att Covid-19 sprids i samhället påverkar skolor och elevernas skolgång. Många av de frågor som uppkommer i detta läge är huruvida skolplikt fortsatt råder för elever. Skollagen, vilket är den lag som i huvudsak reglerar skolplikten, innehåller ingen bestämmelse om smittorisk och hur denna påverkar skolplikten. Vårdnadshavare bör därför främst vända sig till Skolverket för aktuell information om situationen men även till Folkhälsomyndigheten då det rör sig om en smitta enligt smittskyddslagen.

Som vårdnadshavare bör man vara medveten om att det i nuläget råder viss variation mellan hur olika skolor hanterar Covid-19 utbrottet. Detta beror på att det är upp till kommunen eller om det rör sig om fristående skolor, dess styrelse, att besluta om att exempelvis stänga ner skolor eller att undervisningen ska ske i annan form.

I första hand bör man som vårdnadshavare därför ha en nära dialog med sitt barns skola men även följa de rekommendationer och uttalanden som Skolverket och Folkhälsomyndigheten gör.

Nedan finner ni länkar till Folkhälsomyndighetens och Skolverkets respektive hemsidor.

https://www.skolverket.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Avbokning av resor, evenemang samt hotell

Paketresor

UD avråder från alla resor mellan den 14 mars till den 14 april. Har du en paketresa (exempelvis charterresa med TUI, Ving, Apollo med flera) så har du rätt att avboka denna utan avgift, förutsatt att resan inte har påbörjats. Innebörden av en paketresa är att den består av minst två av följande tjänster: transport, boende och turisttjänst, som en researrangör sätter samman till ett paket.

Resa med reguljärflyg

Har du bokat resa med reguljärflyg så finns inte samma självklara rätt till att avboka som det finns för ovanstående paketresor. Att UD avråder från att resa utomlands bör dock ses som en force majeure liknande händelse, vilket medför att flygbolaget bör återbetala biljettpriset till dig, förutsatt att resan ska ske mellan 14 mars till den 14 april. En force majeure-liknande händelse är någonting som är ytterst ovanligt, oförutsägbart och bortom både din och flygbolagets kontroll.

Hotell utomlands

Då UD avråder från utlandsresor mellan 14 mars till den 14 april. Har du en hotellbokning utomlands mellan dessa datum så bör du ha rätt att avboka hotellvistelsen. Om hotellet nekar er att avboka vistelsen, återbetala pengarna, eller kräver en avbeställningsavgift rekommenderar vi att ni vänder er till Allmänna reklamationsnämnden.

Hotell i Sverige

Om ni har hotellbokning i Sverige så är det avtalet med hotellet som avgör om ni har rätt att avboka eller omboka vistelsen. Ta därför kontakt med hotellet för att utreda möjligheterna.   

Inställda evenemang

Om en konsert, en föreställning, ett idrottsevenemang eller annan typ av evenemang ställs in har du rätt att få tillbaka pengarna för själva evenemanget. Oavsett av vilken anledning arrangören har för att ställa in. Arrangören ska återbetala dig för biljetten eftersom du faktiskt inte får vad du har betalat för. För att få tillbaka dina pengar ska du vända dig till arrangören med ditt återbetalningskrav.

 

Hittar du inte det du söker?

 

Maila oss på info@verahill.se

 

Vill du bli kontaktad av oss