Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Artiklar
  3. Bodelning på rätt sätt

Bodelning på rätt sätt

Det finns goda skäl att träffa en familjejurist om skilsmässan skulle vara ett faktum. Ett personligt möte innebär dialog och att en situation verkligen kan belysas från alla håll. Therese Häägg, jurist på Verahill med koll på familjejuridiken, berättar mer.

Therese Häägg jurist på Verahill

Först, vad handlar egentligen bodelning om?

Bodelning är ett avtal mellan två parter, gifta eller sambor, där de kommer överens om tillgångar och skulder. Hur det ekonomiska ska fördelas, kan man säga. Vem har rätt till vad vid separationen? Det är vanligt att den gemensamma bostaden står i fokus.

När bör ett par bodela?

- Det varierar beroende situation på men oftast tidigare än många tror. Vanligen triggas det av att någon ska flytta ut och därmed bli ”utköpt” av den som ska bo kvar. Då blir det snabbt aktuellt att prata med banken, som behöver information om till exempel kreditvärdighet.

Vissa tror att de redan måste vara skilda eller ha flyttat isär innan de får bodela, men så är det inte. Bodelning kan göras efter det att ansökan om skilsmässa har skickats in till domstolen. Eller för sambor: när man har bestämt sig för att separera.

- En vanlig missuppfattning är att bodelning handlar om att dela upp själva bohaget; lösöret. Men det är bara en liten del och något vi jurister inte ofta hjälper till med, säger Therese Häägg.

Lite hårdraget går det att säga att en separation kan ske med två händelseförlopp. I det ena är båda parter sams; beslutet att gå isär är gemensamt. I det andra är man osams, och vanligen är det då en part som är ”orsak” till skilsmässan.

- När ni har lagt in olika mycket pengar i bostaden och inte skrivit något om detta ökar risken för osämja. Någon kanske inte har betalat handpenning. Eller så har det inte skrivits äktenskapsförord. På så sätt finns det en obalans i hur ägandet på papperet ser ut gentemot hur man har bidragit ekonomiskt.

Men det gäller alltid för ett par att veta vad de är överens om, även när de tycker att de är sams. Vanliga misstag när de gör bodelning själva är att räkna fel eller glömma saker i den ekonomiska kalkylen. En mäklare kanske har värderat boendet till en viss summa, som man sedan delar på mitten vid ett tänkt utköp.

Men så enkelt är det inte?

- Nej, jag brukar säga att du behöver låtsasförsälja bostaden och utifrån det göra en beräkning vilket värde den ska tas upp till i bodelningen. Och räkna in mäklarkostnader, skatt, renoveringar med mera. Då blir värdet ett helt annat än om du bara tar en mäklarens värdering och delar rakt av.

Vilka är fördelarna med att ta hjälp av en familjejurist?

- För att vi ser till att allt bli rätt redan från början. Och att ni inte blir mer osams än nödvändigt. Är ni sams så hjälper vi er med att på rätt sätt få ner vad ni är överens om på papper.

Therese Häägg påpekar att allt blir svårare, ja nästan omöjligt, om man redan har signerat något, ångrar sig och vill göra om bodelningen. Genom en dialog läggs alla kort på bordet; juristen har dessutom chans att ställa följdfrågor. Plus att det inte finns några känslomässiga kopplingar till situationen från juristens sida.

- Vi kommer att ge er rätt juridisk handling helt utifrån era förutsättningar. Banken, Lantmäteriet och bostadsrättsföreningen kommer att vara nöjda med den handlingen. Ni kan tryggt lägga bodelningen bakom er och gå vidare, avslutar Therese Häägg.


Risker med att bodela själv

  • Att delar av bodelningen blir hängande löst för att avtalet saknar någon del som sedan kommer som en överraskning (kan bli positiv eller negativ).
  • Exet hävdar att hen blev ”lurad” utifrån att den beräkning du gjort själv gav fel värde.
  • Att ett par som var sams från början blir osams för att de inte har något att hålla sig vid; ingen som ”projektleder” och ser till att de hamnar rätt.

Kostnadsfri rådgivning

Är du osäker på exakt vad du behöver hjälp med? Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan.

Varmt välkommen att höra av dig.

Du får 20 minuters kostnadsfri rådgivning där vi hjälper dig att se över just din situation. Boka rådgivningen via kalendern. Värde 600 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. Efter det debiteras summan.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. Vi arbetar på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2.250 kronor per timme inklusive moms.